Kinh nghiệm nhân viên

Để thành công : Bạn phải biết mình là ai 2?

Như tôi đã chia sẻ trong bài viết phải làm gì để trở thành người thành công, người muốn vươn tới thành công phải là người xác định được mục tiêu cho mình. Xác định mục tiêu là nhân tố quyết định được tới 70% khả năng thành công của bạn.

 
Để thành công : Bạn phải biết mình là ai?

Như tôi đã chia sẻ trong bài viết phải làm gì để trở thành người thành công, người muốn vươn tới thành công phải là người xác định được mục tiêu cho mình. Xác định mục tiêu là nhân tố quyết định được tới 70% khả năng thành công của bạn.

 
«StartPrev121122123124125NextEnd»